مقاله بررسي تاثير استفاده از نانو کامپوزيت نقره و دي اکسيد تيتانيوم در بسته بندي مورد استفاده در نگه داري خرماي مضافتي بر تغييرات ميکروبي آن طي دوره ي انبارداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار۱۳۸۹ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير استفاده از نانو کامپوزيت نقره و دي اکسيد تيتانيوم در بسته بندي مورد استفاده در نگه داري خرماي مضافتي بر تغييرات ميکروبي آن طي دوره ي انبارداري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو کامپوزيت نقره و دي اکسيد تيتانيوم
مقاله خرما
مقاله بسته بندي
مقاله تغييرات ميکروبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بينش مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آرمين محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده: با توجه به اهميت تکنولوژي نانو در افزايش کارآيي بسته بندي در نگه داري مواد غذايي و با توجه به اين که خرما از محصولات مهم و استراتژيک کشور به شمار مي رود، تاثير استفاده از تکنولوژي نانو در کارايي بسته بندي خرما مورد بررسي قرار گرفت. تغييرات ميکروبي خرما از نوع مضافتي در دو دماي ثابت ۲۵ درجه ي سانتي گراد (محيط) و ۴ درجه ي سانتي گراد (يخچال) يک بار در بسته بندي پلي اتيلني بدون ذرات نانوکامپوزيت و يک بار در بسته بندي پلي اتيلني همپوشاني شده با نانوکامپوزيت نقره و دي اکسيد تيتانيوم به مدت ۴ ماه نگه داري، بررسي گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد که بار ميکروبي خرما شامل کپک و مخمر، باکتري هاي مزوفيل هوازي و کليفرم در اثر استفاده از ذرات نانوکامپوزيت SiL و TiO2 در بسته بندي به صورت معني داري کاهش مي يابد به طوري که فعاليت نانوي ذرات سيلور منجر به از بين رفتن ميکروارگانيسم ها چه در دماي محيط و چه در دماي يخچال مي شود. با توجه به نتايج به دست آمده در اين پژوهش، ميوه ي خرماي مضافتي، هنگام استفاده از نانو کامپوزيت نقره و دي اکسيد تيتانيوم در بسته بندي آن طي ۴ ماه نگه داري مي تواند هم در دماي يخچال و هم در دماي محيط، بدون هيچ تغيير نامطلوبي باقي بماند.