مقاله بررسي تاثير استفاده از گرافت آمنيون در بيماران با آژنزي واژن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۶۱ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير استفاده از گرافت آمنيون در بيماران با آژنزي واژن
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمنيون
مقاله بيماري هاي واژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرافزا مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: عودي مونا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهيان پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدتبار زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شادماني كيميا
جناب آقای / سرکار خانم: نيكپوري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آژنزي واژن مي تواند مادرزادي يا اکتسابي باشد. فقدان واژن مي تواند سبب آمنوره يا هماتومتر اوليه يا ثانويه شود.
هدف: بررسي تاثير استفاده از گرافت آمنيون در بيماران با آژنزي واژن.
مواد و روش ها: در اين مطالعه ۱۴ نفر از بيماران با آژنزي واژن مراجعه کننده طي سال هاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۷ بررسي شدند. در اين عمل از پرده آمنيون بيماران تحت عمل سزارين انتخابي و از اسفنج يا باندکشي کشيده شده دور سرنگ ۲۰ ميلي ليتر، استفاده گرديده بيماران با آژنزي واژن تحت عمل واژينوپلاستي بروش فرانک با روکش غشاي آمنيوني به عنوان مولد قرار گرفتند.
نتايج: ۱۲نفر از بيماران سندرم راکي تانسکي و ۲ نفر تنها آژنزي واژن با کارکرد طبيعي رحم داشتند. محدوده سني بيماران ۲۰ تا ۲۶ سال گزارش شد. قاعدگي طبيعي بعد از يک ماه در بيماران با کارکرد طبيعي رحم، شروع شد. وضعيت لگن در سونوگرافي طبيعي گزارش شد. تنگي واژن در يک بيمار (%۷٫۱) عنوان شد که با انجام مقاربت اصلاح شد. تمام بيماراني که ازدواج کرده بودند رضايت کامل از ارتباط جنسي داشتند. بروز ناهنجاري هاي ارولوژيک (%۲۱٫۴): کليه نعل اسبي در دو بيمار و در يک بيمار وجود تنها يک کليه گزارش شد. پيامد عمل در تمام بيماران خوب بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد استفاده از آمنيون نتايج خوبي در ايجاد واژن جديد داشته و عمق و کاليبر خوبي را فراهم مي کند.