مقاله بررسي تاثير استيلاسيون و آنتي اکسيدان بر روي هوازدگي چوب پلاستيک توسط طيف بيني FTIR و رنگ سنجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۷۰ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير استيلاسيون و آنتي اکسيدان بر روي هوازدگي چوب پلاستيک توسط طيف بيني FTIR و رنگ سنجي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چوب پلاستيك
مقاله پلي اتيلن سنگين / آرد چوب
مقاله استيلاسيون
مقاله آنتي اكسيدان
مقاله هوازدگي و تغيير رنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارابي پيوند
جناب آقای / سرکار خانم: عبدل زاده حميده
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مزرعه شاهي علي نقي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكرايي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: دوست حسيني كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق هوازدگي چوب پلاستيک ساخته شده از پلي اتيلن سنگين همراه با آرد چوب صنوبر استيله شده مورد بررسي قرارگرفت. سطوح استيلاسيون متوسط و صفر (شاهد) و استفاده از آنتي اكسيدان و زمان هوازدگي به عنوان عوامل متغير اين تحقيق در نظر گرفته شده و تاثير آنها بر روي تغيير رنگ و فرسايش نوري چوب پلاستيك بررسي گرديد. به منظور بررسي تاثير اين تيمارها بر روي تغييرات ناشي از هوازدگي و تغيير رنگ ناشي از آن نمونه ها پس از ۰ ‏‏‏، ۲۵۰ و ۲۰۰۰ ساعت مورد آزمايش قرار گرفتند. نتايج نشان دادند که استفاده از آرد چوب استيله شده در كوتاه مدت حدود ۲۵% و در بلند مدت ۱۷% تغير رنگ حاصل از هوازدگي را كم مي كند. همچنين نتايج نشان داد كه با بالا رفتن مدت زمان هوازدگي، استفاده از آنتي اكسيدان نمي تواند از تغييرات رنگ ناشي از هوازدگي جلوگيري كند. ولي در كوتاه مدت حدود %۱۲ از اين تغييرات جلوگيري مي كند. با مطالعه طيف FT-IR مشخص شد بعد از ۲۰۰۰ ساعت هوازدگي هيچ يک از تيمارها در سطح نمونه ها تاثيرگذار نبوده اند. اما آنتي اکسيدان و تا حدي استيلاسيون عمق نفوذ هوازدگي را کاهش مي دهد.