مقاله بررسي تاثير اسپيلنت حمايت کننده مچ دست بر قدرت مشت كردن در بيماران مبتلا به سندروم کانال کارپ ايديوپاتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير اسپيلنت حمايت کننده مچ دست بر قدرت مشت كردن در بيماران مبتلا به سندروم کانال کارپ ايديوپاتيک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندروم کانال کارپ
مقاله قدرت مشت کردن
مقاله درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني سلماز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندروم کانال کارپ از جمله ضايعاتي است كه شيوع نسبتا زيادي بخصوص در ميانسالي و اغلب در خانمها دارد. با توجه به اهميت مچ دست و نقش مهم آن در انجام فعاليت هاي روزانه و شيوع نسبتا بالاي اين عارضه در جامعه و بدنبال تحقيقات و درمانهاي غيرجراحي اين عارضه بر آن شديم تا تاثير استفاده از اسپيلنت حمايت کننده مچ دست را بر کاهش درد، كاهش علايم سندروم كانال كارپ و افزايش قدرت مشت كردن دست پس از استفاده از حمايت کننده هاي مچ دست در افراد مبتلا به سندروم کانال کارپ ايديوپاتيک و كاهش علايم باليني و كلينيكي در اين ناحيه را بررسي كنيم.
هدف: بررسي ميزان تاثير اسپيلنت حمايت کننده مچ دست برقدرت مشت كردن دربيماران مبتلا به سندروم کانال کارپ ايديوپاتيک.
مواد و روشها: ۲۸ بيمار مبتلا به سندروم کانال کارپ پس از گذراندن مراحل غربالگري، بطور تصادفي به دو گروه ۱۴ نفره تقسيم شدند، به اينصورت که گروه اول از درمان اسپيلنت و گروه دوم بدون ورود مداخله کننده ها وارد تحقيق شدند و در قبل و ۳ هفته پس از اعمال مداخله، اندازه قدرت مشت كردن دست، ميزان شدت درد و بي حسي آنها مورد بررسي قرار گرفت. اسپيلنت ها مچ دست را در حالت نوترال قرار داده و بيماران اين اسپيلنت ها را در طول شب استفاده کردند.
نتايج: ميزان علايم بيماري (سوزش و مورمور شدن) بطور معني داري در گروه آزمون کاهش يافت و قدرت مشت کردن افزايش يافت و بنابراين مشخص شد استفاده از اسپيلنت حمايت کننده مچ دست باعث کاهش علايم بيماري سندروم کانال کارپ مي شود.
بحث: بر اساس يافته ها استفاده از اسپيلنت حمايت كننده مچ دست مي تواند باعث كاهش علايم بيماري و افزايش قدرت مشت كردن و افزايش كارايي مچ دست گردد.