مقاله بررسي تاثير اصلاح شيوه زندگي بر بروز ديابت نوع دوم در طي يک مطالعه ۳٫۵ ساله: مطالعه قند و ليپيد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۲۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير اصلاح شيوه زندگي بر بروز ديابت نوع دوم در طي يک مطالعه ۳٫۵ ساله: مطالعه قند و ليپيد تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع دوم
مقاله بروز
مقاله اصلاح شيوه زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قانعي لاله
جناب آقای / سرکار خانم: هراتي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: حدائق فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مطالعاتي که بر پايه اصلاح شيوه زندگي در افراد مبتلا به اختلال تحمل گلوکز انجام شده، نشان داده که مي توان از پيشرفت به سمت ديابت پيشگيري کرد. در اين مطالعه تاثير اصلاح شيوه زندگي بر بروز ديابت در جمعيت شهري تهران بررسي شد.
روش بررسي: در اين مطالعه Community based interventional study، افراد بالاي ۲۰ سال غيرديابتي در مطالعه قند و ليپيد تهران در دو گروه شاهد (۶۴۳۷ نفر) و مورد (۳۹۳۱ نفر) مورد بررسي قرار گرفته و به مدت متوسط ۳٫۵ سال پيگيري شدند. مداخله با هدف بهبود تغذيه، فعاليت فيزيکي و ترک سيگار انجام شد. از روش Manthel Cox براي مقايسه ميزان بروز ديابت بين دو گروه استفاده شد. خطر نسبي بروز ديابت با ۹۵ درصد فاصله اطمينان در گروه مداخلـــــه با روش Cox proportional hazard بدست آمد.
يافته ها: درصد افزايش وزن، دور کمر، تري گليسريد سرمي و قندخون ناشتا و دو ساعته در گروه مداخله کمتر بود [۰٫۶ در مقابل ۳٫۳ درصد براي قند ناشتا، ۵٫۴ در مقابل ۱۰٫۶ درصد براي قند دو ساعته، ۱٫۲ در برابر ۶٫۴ درصد براي تري گليسريد، ۴٫۵ در مقابل ۵٫۷ درصد براي دور کمر (p<0.001) و ۲٫۵ در مقابل ۳٫۲ درصد براي وزن (P<0.01) [. روز ديابت در گروه شاهد ۱۲٫۲ در هزار شخص – سال و در گروه مداخله ۸٫۲ در هزار شخص – سال بود که بعد از تعديل عوامل، خطر بروز ديابت در گروه مداخله به طور قابل ملاحظه اي کاهش يافت ] RR=0.34(0.25-0.47) و P<0.0001 [. تعداد افراد لازم براي مداخله به منظور پيشگيري از يک مورد ديابت در کل جمعيت ۲۵ نفر و در افراد مبتلا به اختلال تحمل گلوکز و نمايه توده بدني مساوي يا بيش از ۲۵ کيلوگرم بر مترمربع به ترتيب ۵٫۷ و ۶٫۷ نفر بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد اصلاح شيوه زندگي بروز ديابت نوع ۲ را بعد از متوسط زماني ۳٫۵ سال بيش از ۶۵ درصد کاهش مي دهد.