مقاله بررسي تاثير اعمال ميدان مغناطيسي در هنگام پرس، بر روي خواص ساختاري،‌ مغناطيسي و مغناطومقاومت تركيب La0.8Sr0.2O3 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير اعمال ميدان مغناطيسي در هنگام پرس، بر روي خواص ساختاري،‌ مغناطيسي و مغناطومقاومت تركيب La0.8Sr0.2O3
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همسانگرد
مقاله ناهمسانگرد
مقاله مغناطومقاومت
مقاله منگنايت
مقاله La0.8Sr0.2MnO3

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقي مهين
جناب آقای / سرکار خانم: كاملي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: سلامتي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالحسيني اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله،‌ دو نمونه همسانگرد (پرس نمونه در غياب ميدان مغناطيسي) و ناهمسانگرد (پرس نمونه در حضور ميدان مغناطيسي) از تركيب La0.8Sr0.2MnO3 تهيه شده است. براي بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و مغناطومقاومت نمونه ها از آناليزهاي XRD، SEM، همچنين اندازه گيريهاي پذيرفتاري مغناطيسي ac و مغناطومقاومت نمونه ها استفاده شد. نتايج آزمايشها نشان مي دهد كه خواص مغناطيسي در نمونه ناهمسانگرد بهبود پيدا كرده و مغناطومقاومت آن كمي تضعيف شده است.