مقاله بررسي تاثير افزودن گليسرول و شربت گلوكز بر تبلور قندها در انجيرخشك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۲۶۳ تا ۲۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير افزودن گليسرول و شربت گلوكز بر تبلور قندها در انجيرخشك
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبلور
مقاله گليسرول
مقاله شربت گلوكز
مقاله انجير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري سارا
جناب آقای / سرکار خانم: فرحناكي عسگر
جناب آقای / سرکار خانم: مجذوبي مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تبلور فرايند بسيار مهمي در ارتباط با كيفيت محصولات غذايي است كه كنترل آن نقش بسيار قابل توجهي در ظاهر، بافت و پايداري بسياري از محصولات طي نگه داري آنها دارد. رطوبت پايين و مقدار قند بالاي ميوه هاي خشك نظير انجير موجب گرديده كه تبلور يك ضعف عمده براي اين ميوه ها محسوب شود. در اين تحقيق با استفاده از تفرق اشعه ايكس ميزان تبلور قندها در انجير در رطوبت نسبي هاي مختلف بررسي شد و تاثير دو پلاستيسايزر گليسرول و شربت گلوكز (دكستروز معادل ٣٨) در سطح %۴۰ بر اين پديده مطالعه گرديد. نتايج نشان داد كه گليسرول و شربت گلوكز هر دو محتواي رطوبت تعادلي انجير را به صورت معني داري افزايش داده و از تبلور قندها در انجير جلوگيري مي كنند. گليسرول در مقايسه با شربت گلوكز در اين زمينه نقش موثرتري داشت به طوري كه ميزان تبلور قندها در حضور آن به حدود ۱/۳ نمونه كنترل كاهش يافت. اين پديده مربوط به خاصيت هيگروسكوپي بيشتر گليسرول و در نتيجه محتواي رطوبتي بيشتر انجير تيمار يافته با آن در مقايسه با شربت گلوكز است.