مقاله بررسي تاثير الگوي برش بر کيفيت تخته هاي تبريزي (Populous nigra) خشک شده در کوره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير الگوي برش بر کيفيت تخته هاي تبريزي (Populous nigra) خشک شده در کوره
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشك كردن
مقاله چوب تبريزي
مقاله معايب چوب خشك كني
مقاله الگوي برش
مقاله کيفيت چوب خشک کني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: طارميان اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فائزي پور مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چوب صنوبر (تبريزي) (Popoulus nigra) با برش تجاري به ضخامت اسمي ۵ سانتي متر از منطقه طالقان واقع در غرب كرج، تحت سه برنامه مختلف شامل T8-F4 (برنامه پيشنهادي FPL براي تبريزي) T9-F4, T8-F5 در کوره خشک گرديد. برنامه اول به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. در برنامه دوم کلاسه بالاتر رطوبت و در برنامه سوم کلاسه بالاتر دماي خشک انتخاب شد. اين تحقيق به منظور بررسي تاثير الگوي برش تخته ها (شعاعي، مماسي و بينابيني) بر کيفيت تخته هاي خشک شده در كوره انجام گرديد. دماي خشك اوليه در سه برنامه به ترتيب ۵۴، ۵۴ و ۶۰ درجه سانتي گراد و دماي خشك نهايي به ترتيب ۸۲، ۸۲ و ۷۱ درجه سانتي گراد منظور شد. شدت تغيير شکل، ترک داخلي و ترك سطحي در تخته هاي خشک شده اندازه گيري و تجزيه و تحليل نتايج انجام شد. نتايج نشان داد که تخته هاي مماسي سريع تر از تخته هاي شعاعي خشک مي شوند. شدت انواع تغيير شکل بر حسب الگوي برش تفاوت معني داري نشان نداد ولي ترک هاي سطحي بيشتر در تخته هاي مماسي به چشم خورد.