مقاله بررسي تاثير الگوي کشت بهينه بر فقر روستايي در بخش ارزوييه شهرستان بافت – کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۲۰۹ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير الگوي کشت بهينه بر فقر روستايي در بخش ارزوييه شهرستان بافت – کرمان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي بهينه‌ کشت
مقاله برنامه ريزي رياضي
مقاله فقر
مقاله شاخص هاي فقر
مقاله کاهش فقر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بني اسدي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مهرجردي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از اهداف کشاورزي کاهش فقر بويژه در کشورهاي در حال توسعه است. استفاده از الگوي بهينه کشت ضمن بهره برداري صحيح و منطقي از منابع توليد ما را در جهت افزايش درآمد حرکت مي دهد که اين مي تواند موجب کاهش فقر در مناطق کشاورزي و روستايي شود. در اين مطالعه نخست شاخص فقر FGT براي خانوارهاي منطقه مورد مطالعه (بخش ارزوييه شهرستان بافت) محاسبه شده است. سپس الگوي بهينه کشت در اين منطقه با استفاده از روش برنامه ريزي رياضي تعيين شده است. در پايان با توجه به نتايج به دست آمده و با فرض پذيرش اين الگو به وسيله کشاورزان، تغييرات درآمد محاسبه و ميزان تغييرات شاخص فقر اندازه گيري شد. داده هاي مورد نياز از روش نمونه گيري تصادفي، از تعدادي روستا و منطقه کشاورزي واقع در بخش ارزوييه شهرستان بافت براي سال زراعي ۸۷-۸۶ به وسيله پرسش نامه از تعداد ۶۴ کشاورز جمع آوري شد. نتايج اين بررسي نشان مي دهد استفاده از الگوي بهينه کشت بر کاهش فقر موثر است به گونه اي که ۱۲٫۵ درصد از روستاييان با استفاده از الگوي بهينه کشت بالاي خط فقر قرار مي گيرند.