مقاله بررسي تاثير امواج تلفن همراه بر جوانه زني بذرها و تكوين دانه رست هاي باقلا (.Vicia sativa L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۵۶ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير امواج تلفن همراه بر جوانه زني بذرها و تكوين دانه رست هاي باقلا (.Vicia sativa L)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امواج
مقاله باقلا
مقاله تکوين
مقاله تلفن همراه
مقاله جوانه زني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اربابيان صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني ويشكي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش اثرات امواج تلفن همراه به عنوان يکي از مولدين امواج الکترومغناطيسي بر جوانه زني و تکوين دانه رست هاي باقلا بررسي و با نمونه هاي شاهد مقايسه گرديد. پس از قراردادن دانه ها در ظرف پتري، تلفن همراه روي سطح آن قرار داده شد و به وسيله تماس با تلفن ديگر فعال گرديد. در اين پژوهش از تلفن همراه Sony Ericsson مدل Z200 استفاده شد. بذرهاي تحت تيمار به مدت ۱۴ روز، هر روز سه بار و هر بار ۱۰ دقيقه تحت تاثير امواج تلفن همراه قرار گرفتند. نتايج نشان داد که درصد جوانه زني دانه ها، ميانگين قطر ريشه، ساقه و ميانگين قطر متازايلم ها در ساقه نمونه هاي تحت تيمار در مقايسه با نمونه هاي شاهد افزايش دارد. سلول هاي اسکلرانشيمي در ساقه نمونه هاي تحت تيمار رنگ پذيري بيشتري را نسبت به شاهد نشان دادند.