مقاله بررسي تاثير انتخاب مستقيم شهرداران در بهبود شاخص هاي حكم روايي شهري ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در صفه از صفحه ۷۷ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير انتخاب مستقيم شهرداران در بهبود شاخص هاي حكم روايي شهري ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخاب شهردار
مقاله حكم روايي شهري،‌ مديريت شهري
مقاله شهرهاي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندي عباس احمد
جناب آقای / سرکار خانم: برك پور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: بصيرت ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرخاني حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در نظام مديريت شهري ايران، شهردار يا مدير شهر را اعضاي شوراي شهر به طور غيرمستقيم بر مي گزينند. به دليل نقايص موجود در كاربرد اين الگو در ايران، نظام اداره شهر در ايران با مسايلي چون بي ثباتي سمت مدير شهر، تفكيك نشدن رهبري سياسي از مديريت تخصصي، ضعف رهبري سياسي، بي توجهي به موضوع نظارت و تعادل بخشي در روابط شورا و مدير شهر و به تبع اينها با پيامدهايي چون نقصان كارآيي، شفافيت، پاسخگويي و مسووليت پذيري مواجه است. هدف مقاله حاضر بررسي و تبيين نقايص موجود در الگوي غالب اداره و مديريت شهر (روابط شورا- مدير شهر) و نيز بررسي امكان اصلاح و بهبود آن از طريق تغيير روش انتخاب شهردار به صورت مستقيم است. تغيير نظام انتخاب شهردار به صورت مستقيم و مقتدرسازي شهرداران روندي روبه رشد در بسياري از كشورهاست و به دلايل گوناگوني چون افزايش قدرت شهرداران و تقويت رهبري سياسي، افزايش مسووليت پذيري و پاسخگويي مديران شهري و ارتقاي مشاركت مردم صورت مي گيرد. ارزيابي صورت گرفته در تحقيقي كه پايه اين مقاله را تشكيل مي دهد حاكي است كه در صورت كاربرد روش انتخاب مستقيم شهردار در ايران، شاخص هاي حكم روايي شهري ارتقا خواهد يافت.