مقاله بررسي تاثير انتقال تكنولوژي بر عملكرد رقابتي بنگاه: موردكاوي شركت هاي قطعه ساز ايراني توليد كننده قطعات خودرو تندر ۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير انتقال تكنولوژي بر عملكرد رقابتي بنگاه: موردكاوي شركت هاي قطعه ساز ايراني توليد كننده قطعات خودرو تندر ۹۰
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال تکنولوژي
مقاله عملکرد رقابتي
مقاله مدل معادلات ساختاري
مقاله خودرو تندر ۹۰

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي دستجردي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: مختارزاده نيما
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه توانمندي هاي تكنولوژيكي از روش هاي موثر در ارتقاء عملكرد رقابتي بنگاه ها است. انتقال مناسب تكنولوژي كمك مي كند تا بنگاه ها در زمان كوتاه تري در مقايسه با توسعه دروني تكنولوژي، موقعيت رقابتي خود را در صنعت تقويت نمايند. موفقيت پروژه هاي انتقال تكنولوژي در بنگاه ها را مي توان بر اساس شاخص هاي متنوعي مانند ارتقاء عملكرد رقابتي بنگاه به واسطه انتقال تكنولوژي مورد سنجش قرار داد. اين پژوهش با هدف ارزيابي تاثير انتقال تكنولوژي توليد خودرو تندر ۹۰ بر عملكرد رقابتي قطعه سازان ايراني با استفاده از مدل معادلات ساختاري به انجام رسيده است. بر اساس يافته هاي تحقيق، انتقال تكنولوژي اثر مستقيمي بر عملكرد رقابتي شركت هاي فعال در پروژه توليد خودرو تندر ۹۰ داشته است و به افزايش كيفيت و كاهش هزينه توليد منجر شده است و از سوي ديگر در فرآيند انتقال تكنولوژي توجه بنگاه ها بيشتر بر ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري تكنولوژي متمركز بوده است.