مقاله بررسي تاثير اندازه چشمه هاي گرگور بر ترکيب و فراواني ماهيان صيد شده در استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير اندازه چشمه هاي گرگور بر ترکيب و فراواني ماهيان صيد شده در استان بوشهر
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرگور
مقاله استان بوشهر
مقاله اندازه چشمه گرگور
مقاله ترکيب صيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: كامراني احسان
جناب آقای / سرکار خانم: يحيوي مازيار
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيديان كامبوزيا
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي رجب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي که طي يک دوره ۵ ماهه از اسفند ۸۵ لغايت تير ماه ۸۶ انجام شد، دو نوع گرگور آزمايشي به ترتيب با اندازه چشمه سيمي (۵ cm) مدل B و (cm 7) مدل C با گرگور سنتي يا شاهد با اندازه چشمه سيمي (cm 3.5-4) مدل A در ۶ تيمار ۵۰ تايي توسط دو فروند لنج گرگورگذار در آبهاي استان بوشهر مورد مقايسه قرار گرفتند.، در مجموع تعداد ۱۷۵۵ عدد ماهي، مربوط به ۳۰ گونه از ۱۴ خانواده توسط سه نوع گرگور صيد و مورد بيومتري واقع شدند. گيش پهن با %۴۱٫۳۷ نسبت به سايرين بيشترين ميزان و ساير گونه ها به ترتيب کوپر، سنگسر معمولي، شانک زردباله، گيش بزرگ، هامور معمولي و سرخو مالاباري بودند. بر همين اساس؛ در گرگور شاهد %۹۰٫۹۹ از نظر تعداد و %۹۹٫۷۰ از نظر وزني و در مدل B؛ %۹۵٫۵۶ از نظر تعداد و %۹۳٫۱۵ از نظر وزني و در گرگور مدل C؛ %۹۳٫۸۳ از نظر تعداد و %۸۷٫۱۹ از نظر وزني متعلق به اين ۷ گونه بودند. متوسط صيد يک گرگور بر ماه (CPUE) به ترتيب ۱٫۸ در گرگور شاهد، يک در گرگور B و ۰٫۶ کيلو گرم بر گرگور ماه در گرگور C بدست آمد. در ارديبهشت گرگور شاهد با CPUE 3.9 کيلو گرم بر گرگور ماه بيشترين مقدار صيد را دارا بود. نتايج حاصله از آناليز واريانس يکطرفه (LSD) نشان داد که گرگور مدل C نسبت به دو گرگور شاهد و B اختلاف معني داري دارد (P<0.05). از نظر ميانگين وزن و طول نيز علاوه بر گرگورC ، گرگور B با گرگور شاهد اختلاف معني داري دارد (P<0.05). با توجه به نتايج حاصله و خروج بسيار زياد ماهيان از گرگور نوع C (چشمه ۷ سانت)، اين گرگور در حال حاضر توجيه اقتصادي نداشته و براي ترويج و ادامه کار مناسب نيست و مي بايست تحقيقات بعدي بر روي گرگور نوع B با افزايش مقاومت سيم گرگور و کاهش زمان ماندگاري در آب صورت گيرد.