مقاله بررسي تاثير انفاق بر نابرابري درآمدها در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در اقتصاد اسلامي از صفحه ۲۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير انفاق بر نابرابري درآمدها در ايران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابرابري درآمدي
مقاله توزيع درآمد
مقاله توزيع مجدد
مقاله انفاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مهرباني وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله توزيع درآمد و نابرابري هاي درآمدي حاصل از آن، از جمله موضوع هاي مورد مناقشه در بسياري از جوامع بوده است، به گونه اي كه حتي شدت يافتن حساسيت درباره اين موضوع، سبب تغيير و تحول هاي مهم سياسي و اجتماعي را شده است. در مقاله كوشيده شده است تا بر عامل انفاق كه از مجموعه متغيرهاي موثر بر نابرابري درآمدهاست تمركزكرده و آن را مورد تحليل قرار دهيم. نتيجه هاي حاصل بر اساس داده هاي دوره ۸۵ ـ ۱۳۶۳ در ايران نشان مي دهند كه انفاق عامل كاهنده نابرابري درآمدها بوده و اين اثر معنادار اما در عين حال كوچك است.