مقاله بررسي تاثير انواع الياف تثبيت کننده بر خواص خستگي مخلوطهاي آسفالتي با استخوان بندي سنگدانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير انواع الياف تثبيت کننده بر خواص خستگي مخلوطهاي آسفالتي با استخوان بندي سنگدانه اي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مخلوطهاي SMA
مقاله الياف
مقاله ريزش قير
مقاله شاخص سختي مارشال
مقاله سختي خمشي
مقاله عمر خستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده مقدم ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: نيازي يونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اوايل دهه ۱۹۷۰، صنعت راه اروپا نياز به روسازيهايي مقاوم در مقابل شيارافتادگي سطح راه، ساييدگي و خرابيهاي گوناگوني كه به وسيله بارهاي ترافيكي سنگين و لاستيكهاي يخ شکن ايجاد مي شد را احساس كرد. براي برطرف كردن اين نياز متوليان روسازي راهها، مخلوطهاي آسفالتي با استخوان بندي سنگدانه اي (SMA) را ابداع كردند. بالا بودن فضاي خالي بين مصالح درشت دانه و مصرف نسبتا زياد قير و اندود ضخيم قيري مصالح سنگي درشت دانه در مخلوطهايSMA ، عاملي براي ريزش و بيرون زدن قير از اين مخلوط در هنگام ذخيره سازي، حمل و پخش آن است. الياف به عنوان نوعي از تثبيت کننده ها در مخلوطهاي SMA براي جلوگيري از ريزش قير و مسلح سازي بکار مي روند. انواع معمول الياف مورد استفاده در اين مخلوطها الياف سلولزي و معدني هستند. هدف از اين تحقيق بررسي امکان استفاده از الياف مصنوعي شامل اکريليک، پلي استر، پلي پروپيلن و الياف سلولزي کنف و ويسکوز توليد بومي و يا حاصل از پسماند کارخانه هاي فرش، موکت و لاستيک موجود در کشور و نيز بررسي اثر کاربرد اين الياف بر خواص خستگي و ريزش قير مخلوطهاي SMA است. در اين تحقيق ميزان درصد قير بهينه، ريزش قير، شاخص سختي مارشال، سختي خمشي و عمر خستگي مخلوطهاي  SMA حاوي اين الياف ارزيابي و با يکديگر مقايسه شد. نتايج آزمايش نشان داد که مخلوطهاي  SMA حاوي الياف سلولزي داراي ميزان قير بهينه بيشتري نسبت به مخلوطهاي حاوي الياف مصنوعي هستند. مخلوطهاي SMA حاوي الياف مصنوعي ريزش قير بيشتري نسبت به مخلوطهاي حاوي الياف سلولزي از خود نشان دادند. مخلوطهاي SMA حاوي الياف اکريليک داراي بيشترين مقدار شاخص سختي مارشال بودند. همچنين با افزايش سطح کرنش اعمالي سختي خمشي مخلوطها کاهش مي يابد که اين امر در سطح کرنشهاي بالاتر محسوس تر است. وجود الياف مختلف نشان داد که نوع الياف تاثير قابل توجهي بر عمر خستگي مخلوطها بويژه در سطح کرنشهاي پايين تر دارد.