مقاله بررسي تاثير اهرم مالي بر سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۳۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير اهرم مالي بر سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهرم
مقاله سرمايه گذاري
مقاله فرصت هاي رشد و صنعت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروش ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني سيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بررسي و تبيين ارتباط بين اهرم و سرمايه گذاري تئوري هاي مختلفي وجود دارد و مقالات تجربي متعددي به بررسي اين ارتباط و عوامل موثر بر آن پرداخته اند. در اين مقاله، رابطه اهرم و تصميمات سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي مي شود. براي اين منظور، دو اندازه از اهرم و سه مدل تجربي استفاده شده اند و سپس قوت مدل هاي مورد استفاده بررسي شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که رابطه منفي و معني دار بين اهرم و سرمايه گذاري برقرار است. همچنين، نتايج نشان مي دهند که ارتباط اهرم-سرمايه گذاري براي شركت هايي با فرصت رشد كمتر، قويتر از شركت هايي با فرصت رشد بيشتر است. در نهايت، قوت برآورد ها آزمون شده است. براي اين منظور، متغيرها با استفاده از متوسط صنعت تعديل شده اند. نتايج استفاده از رويكرد تعديل متغيرها بر اساس متوسط صنعت مشابه نتايج قبلي به دست آمده بود.