مقاله بررسي تاثير اينترنت بر ارزشهاي خانواده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۵۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير اينترنت بر ارزشهاي خانواده
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينترنت
مقاله ارزش
مقاله خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كفاشي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عنوان پژوهش حاضر «بررسي تاثير اينترنت بر ارزشهاي خانواده در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن در سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۷» است. هدف اين پژوهش شناخت عوامل تاثيرگذار بر ارزشهاي خانواده در بين دانشجويان و دستيابي به يک الگوي نظري تحليلي است با استعانت از نظريه هاي مرتبط، عوامل مهم و اثرگذار مورد بررسي قرار مي گيرد.
پژوهش حاضر با طرح پرسشهايي، به تحليل و تبيين موضوع پژوهش پرداخته است. روش تحقيق اين پژوهش، پيمايشي و ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه است.نمونه مورد مطالعه ۳۸۴ نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن هستند که با روش نمونه گيري طبقه بندي شده متناسب با حجم و در نهايت با استفاده از روش تصادفي ساده انتخاب شده اند.
نتايج اين پژوهش بر وجود يک رابطه آماري معکوس در بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته حکايت دارد. متغير هاي مستقل شامل دسترسي دانشجويان به اينترنت، استفاده بيشتر دانشجويان از اينترنت، ميزان وابستگي آنها به اينترنت، محيط تعاملي اينترنت، فضاي صميميت، روابط احساسي، وارد شدن دانشجويان در بحث و مناظره گروهي، پذيرفته شدن آنها در محيط تعاملي اينترنتي، احساس رضايتشان از گمنام بودن در اينترنت، ميزان اطلاع خانواده در مورد استفاده فرزندان از محيط هاي اينترنتي و متغير وابسته ارزش هاي خانواده است.