مقاله بررسي تاثير باد بر ايمني حمل و نقل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۸۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير باد بر ايمني حمل و نقل
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باد
مقاله ايمني حمل و نقل
مقاله حمل و نقل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي نژاد سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اصانلو علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باد به عنوان يکي از مصاديق عوامل جغرافيايي، ايمني حمل و نقل را تحت تاثير خود قرار مي دهد. عامل اصلي ايجاد باد، نابرابري در توزيع انرژي تابشي خورشيد در سطح کره زمين است. حرکت وسايل نقليه در هنگام طوفان هاي ماسه اي بسيار خطرناک است و چنان چه رانندگان مهارت لازم را نداشته باشند، دچار حوادث فاجعه آميز مي شوند. بادهاي شديد مي توانند خودروها را واژگون يا هدايت آنها را با مشکل مواجه کنند. پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردي است و در انجام آن از روش هاي کتابخانه اي و اسنادي، مشاهده مستقيم و روش هاي ابزاري مانند بررسي نقشه هاي هواشناسي استفاده شده است. هدف از اين مطالعه نماياندن اهميت اين عامل در رخداد سوانح جاده اي و تاثير آن بر ايمني ترافيك در کشور است. نتايج مطالعات گذشته نشان مي دهد که اين عامل در دسته بندي عوامل تصادفات در هر سه نوع آن (علل اوليه، ثانويه و واسطه) به اشکال مختلفي ايفاي نقش مي کند. فراواني تصادفات جاده اي در اين شرايط ۶٫۰ درصد است و در بين استان هاي مختلف کشور، استان سيستان و بلوچستان با (۵٫۷درصد) بيشترين ميزان تصادفات در اين شرايط را داشته است.