مقاله بررسي تاثير باکتريوسين Z و بنزوات سديم بر افزايش زمان ماندگاري فيله ي ماهي سفيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار۱۳۸۹ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۱۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير باکتريوسين Z و بنزوات سديم بر افزايش زمان ماندگاري فيله ي ماهي سفيد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي سفيد
مقاله نايسين Z
مقاله بنزوات سديم
مقاله زمان ماندگاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكاري سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: معيني سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: بحري اميرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: صفري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي اصل محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده: در اين مطالعه، تاثير نايسين Z(0.02 درصد) و بنزوات سديم (۱٫۵ و ۲٫۵ درصد) بر روي فيله ي ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum)  در دماي ۴ درجه ي سانتي گراد مورد بررسي قرار گرفت. پارامتر هاي مورد بررسي در طول زمان نگه داري شامل فاکتورهاي ميکروبي (باکتري هاي مزوفيل، سرماگرا و لاکتيک) و شيميايي (عدد پراکسيد و مجموع ازت فرار) بوده که در زمان هاي صفر، ۴، ۸، ۱۲ و ۱۶ روز مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج، نشان داد که مقادير PV  و TVN در نمونه ي شاهد پس از ۱۲ روز از دامنه ي استاندارد خارج شده در نمونه هاي داراي مواد نگه دارنده (به صورت ترکيبي) تا ۱۶ روز در محدوده ي قابل قبول قرار داشته است (P<0.05). بررسي شاخص هاي ميکروبي، بيانگر آن بود که ميزان باکتري هاي سرمادوست و مزوفيل در نمونه ي شاهد در روز ۱۶ خارج از دامنه استاندارد بوده ولي در ساير تيمارها، پس از ۱۶ روز در حد قابل قبول بوده و در ارتباط با باکتري هاي لاکتيک، تمامي تيمارها پس از ۱۶ روز در محدوده ي قابل قبول قرار داشتند (P<0.05). نتايج آناليزهاي شيميايي و ميکروبي نشان داد که استفاده ي همزمان از نايسين Z و سديم بنزوات توانست زمان ماندگاري فيله ي ماهي سفيد بسته بندي شده در خلا را در دماي ۴ درجه ي سانتي گراد تا ۱۶ روز افزايش دهد(P<0.05).