مقاله بررسي تاثير بحران مالي جهاني بر درآمدهاي مالياتي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ماليات از صفحه ۱۳۳ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير بحران مالي جهاني بر درآمدهاي مالياتي کشور
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران مالي
مقاله درآمدهاي نفتي
مقاله درآمدهاي مالياتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زائر آيت
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله آثار بحران مالي جهاني بر برخي متغيرهاي كلان اقتصاد ايران مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور، روند تغييرات توليد ناخالص داخلي، درآمدهاي نفتي، مخارج دولت، تجارت خارجي و بازار سرمايه با استفاده از روش خود توضيح برداري (VAR) و تكنيك تجزيه واريانس، مورد تحليل قرار گرفته است. در نهايت، آثار بحران بر درآمدهاي مالياتي كشور به تفكيك نوع ماليات وصول شده ارايه گرديده است. بررسي نتايج نشان مي دهد كه با توجه به روند نزولي شاخص هاي مذكور طي سال ۱۳۸۷، آثار بحران در سال ۱۳۸۸ با شدت بيشتري در اقتصاد ايران نمايان خواهد گرديد.