مقاله بررسي تاثير بحران مالي جهاني بر صادرات گروه هاي مختلف کالاهاي صادراتي، با استفاده از منطق فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير بحران مالي جهاني بر صادرات گروه هاي مختلف کالاهاي صادراتي، با استفاده از منطق فازي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران اقتصادي جهان
مقاله صادرات غيرنفتي
مقاله درآمد شركاي تجاري
مقاله منطق فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شيرازي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: غفارنژادمهرباني آيدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگر چه ايران به دليل وضعيت ويژه بخش مالي، در اغاز بحران مالي جهاني كم ترين اسيب را متحمل شد، ولي ارتباط اقتصادي كشور با كشورهاي خارجي كه از كانال صادرات كالا آنجام مي شود، مي تواند به انتقال تبعات بحران به داخل اقتصاد كشور منجر شود.
در اين تحقيق تلاش شده است تا تاثير تغييرات درآمد شرکاي تجاري بزرگ ايران بر روي صادرات انواع مختلف کالا بررسي شود. به دليل توان بالاي مدل هاي مبتني بر منطق فازي در پيش بيني رفتار سيستم هاي اقتصادي، براي مدل سازي مساله از منطق فازي بهره گرفته شد. کالاهاي صادراتي کشور در ۸ گروه و کشورهاي بزرگ طرف تجارت با ايران نيز در ۱۱ گروه دسته بندي شدند. تغييرات توليدات ناخالص داخلي شرکاي تجاري، به عنوان ورودي و تغييرات ميزان صادرات گروه هاي کالايي به عنوان خروجي مدل تعريف و با استفاده از داده هاي آماري سال هاي ۱۳۸۷-۱۳۷۰، مدل طراحي شده آموزش داده شده و تست شد. مجذور ميانگين مربع خطاي ۰٫۰۷۴ و ضريب تعيين ۹۹٫۰۶%، براي نتايج ازمون به دست آمد.
نتايج حاصل از مدل نشان دهنده رفتار متفاوت گروه هاي کالايي در قبال تغييرات درآمد شرکا بود. با استفاده از مقادير پيش بيني شده براي توليدات ناخالص داخلي شرکاي تجاري درگير بحران، ميزان تاثير انواع گروه هاي کالايي از اين بحران به دست آمد، که اين تاثير براي برخي گروه هاي کالايي، مثبت و براي برخي منفي بود.