مقاله بررسي تاثير برخي تيمارها بر شكست خواب و جوانه زني بذرهاي Ferula gummosa و Ferula assafoetida که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۲۸۱ تا ۲۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير برخي تيمارها بر شكست خواب و جوانه زني بذرهاي Ferula gummosa و Ferula assafoetida
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بذر
مقاله جوانه زني
مقاله شكست خواب
مقاله آنغوزه
مقاله باريجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشت كار حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيوند حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياه Ferula gummosa (باريجه) و Ferula assafoetida (آنغوزه) به تيره چتريان تعلق دارند و از نظر صنعتي، دارويي و علوفه اي حايز اهميت هستند. به سبب وجود مشكلاتي كه طي جوانه زني و رشد اين دو گونه وجود داشت، آزمايش هايي به منظور شكستن خواب بذر اين گونه ها با بكارگيري عوامل مختلف انجام شد. در اين تحقيق چهار آزمايش كلي صورت گرفت و در هر آزمايش، بذرها در سطوح مختلف تحت تيمار قرار گرفتند. آزمايش ها شامل شستشو ۳) سطح)، پيش سرمادهي ۲) سطح)، شستشو و سرمادهي ۴) سطح) و مواد شيميايي ۴) سطح) بود. تحليل داده ها نشان داد كه پيش سرمادهي به مدت ۶۰ روز بهترين تيمار براي شكست خواب بذر گونه باريجه است و تيمار شستشو و سرمادهي ۱۴) روز در دماي +۵ سانتي گراد) بهترين روش براي شكستن خواب بذر گونه آنغوزه مي باشد. نتايج نشان داد كه شستشو اثر معني داري بر درصد جوانه زني اين گونه ها ندارد.