مقاله بررسي تاثير برخي علف کش هاي جديد در کنترل علف هاي هرز کلزا در استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۴۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير برخي علف کش هاي جديد در کنترل علف هاي هرز کلزا در استان بوشهر
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله علف هاي هرز
مقاله کنترل شيمايي
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي يارعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کلزا يکي از مهمترين گياهان روغني جهان است و کنترل علف هاي هرز در اين گياه اهميت زيادي دارد. روش هاي شيميايي اندکي براي کنترل علف هاي هرز کلزا در دسترس است. به منظور بررسي اثرات کاربرد جداگانه و ترکيبي علف کش هاي الاکلر، ترفلان، بوتيسان استار، گالانت سوپر و لونترل بر کلزا و علف هاي هرز همراه آن، آزمايشي مزرعه اي در سال ۸۶-۱۳۸۵ در استان بوشهر در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي اجرا شد. نتايج نشان داد که عملکرد دانه در تيمار گالانت سوپر+لونترل مشابه شاهد بدون علف هرز بود و پس از آن بيشترين عملکرد دانه در تيمارهاي بوتيسان استار و لونترل مشاهده شد. در تيمارهاي گالانت سوپر و بوتيسان استار و لونترل، تعداد علف هاي هرز باريک برگ و پهن برگ به طور معني داري کاهش يافت. علف هاي هرز غالب شامل شبدر سفيد، وايه، خردل وحشي، سلمه تره، ترشک و چغندر وحشي به خوبي توسط بوتيسان استار، گالانت سوپر و لونترل کنترل شدند. با توجه به نتايج بدست آمده، کاربرد پس رويشي گالانت سوپر+لونترل و بوتيسان استار، روش شيميايي مناسبي براي کنترل علف هاي هرز کلزا بوده و مي تواند براي استفاده در زراعت کلزا در استان بوشهر و شرايط آب و هوايي مشابه توصيه شود.