مقاله بررسي تاثير برخي عوامل اصلي بر رفتار سايشي فولاد هادفيلد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۶۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير برخي عوامل اصلي بر رفتار سايشي فولاد هادفيلد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تريبولوژي
مقاله پين روي ديسك
مقاله سنگ سايشي
مقاله فولاد هادفيلد
مقاله سايش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: خيرانديش شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خرازي يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، رفتار سايشي فولاد هادفيلد با استفاده از آزمون پين روي ديسك و سنگ سايشي مورد ارزيابي قرار گرفته است. تاثير عوامل اصلي اين آزمون شامل ميزان نيروي عمود بر پين، سرعت خطي ديسك و طول مسير بر ميزان سايش فولاد هادفيلد مشخص شده است. در اين تحليل معادلات رگراسيوني و اثرات اصلي و متقابل اين عوامل استخراج گرديد. نتايج نشان داد كه مكانيزم هاي كندگي و خراشان در اثر نيروهاي برشي در مراحل اوليه سايش و تركدار شدن سطح در اثر خستگي در مراحل پاياني دو مكانيزم اصلي سايش فولاد هادفيلد است. مشخص شد كه در آزمون پين روي ديسك با استفاده از سنگ سايشي، نيروي عمود بر پين نسبت به سرعت خطي ديسك نقش مؤثرتري بر ميزان كاهش وزن دارد. همچنين با بيشتر شدن طول مسير (زمان) سايش، نقش نيرو بيشتر مي گردد در صورتي كه نقش سرعت خطي ديسك تقريبا ثابت مي ماند. به علاوه براي مطالعه شرايط سايش آرام، فشار عمودي كمتر از ۰٫۵ مگاپاسكال نياز است.