مقاله بررسي تاثير برخي متغيرهاي محيطي بر روي گونه كلير در رويشگاه هاي استان هرمزگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۶۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير برخي متغيرهاي محيطي بر روي گونه كلير در رويشگاه هاي استان هرمزگان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلير
مقاله نياز رويشگاهي
مقاله منطقه رويشي خليج و عماني
مقاله استان هرمزگان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دمي زاده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ثاقب طالبي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: دمي زاده محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي ۲۴ قطعه نمونه در ۸ رويشگاه طبيعي كلير در شرق استان هرمزگان كه در آنها كلير به صورت گروهي و حداقل بيش از ۳ اصله در كنار يكديگر قرار گرفته بودند انتخاب و خصوصيات كمي و كيفي تعداد ۶۷ اصله درخت كلير در آنها اندازه گيري شدند. در هر قطعه نمونه يك پروفيل خاك حفر و خصوصيات فيزيكي و شيميايي آنها مطالعه شد. نتايج نشان داد كه رويشگاه هاي طبيعي كلير در استان هرمزگان داراي اقليم گرم و خشك بياباني هستند. در اين رويشگاه ها برخلاف بارندگي سالانه كم (حدود ۱۴۱٫۵ ميلي متر) و حداكثر مطلق دماي بالا (۴۴٫۸ درجه سانتي گراد)، به دليل رطوبت نسبي بالاي جو كه در طول ماه هاي سال به ندرت به كمتر از ۶۰ درصد مي رسد، از شدت گرما و خشكي محيط كاسته مي شود. گونه كلير بيشتر به فرم رويشي درختچه اي يا درخت كوتاه ديده مي شود. حالت درختچه اي كلير بيشتر در جواني مشاهده شده و با افزايش سن گياه، ارتفاع كل گياه و تنه آن افزايش مي يابد. قطر تاج پوشش كلير همواره بيشتر از ارتفاع آن بوده و تمايل گياه در جهت گسترده تر شدن است. اين موضوع به همراه تعداد زياد ريشه جوش توليد شده توسط گياه از نظر حفاظت و جلوگيري از فرسايش خاك اهميت بسياري دارد. از نظر خصوصيات خاك شناسي رويشگاه هاي كلير داراي بافت لوم، لوم – سيلت يا لوم – شني بودند و جزو خاك هاي شور، قليايي، آهكي و فقير از مواد آلي محسوب مي شوند. به طوركلي در بين رويشگاه هاي مورد بررسي، رويشگاه جگين از نظر خصوصيات جنگل شناسي از ساير رويشگاه ها كاملا متمايز است. اين رويشگاه داراي بلندترين درختان، تقريبا قطورترين تنه و جست، بيشترين ارتفاع تنه، بيشترين قطر تاج پوشش و تقريبا كمترين تعداد ريشه جوش است. تمام اين خصوصيات از يك طرف نشان دهنده شرايط رويشگاهي مناسب و از طرف ديگر بيانگر مسن بودن درختان اين رويشگاه مي باشد.