مقاله بررسي تاثير بعد فرهنگي جهاني شدن بر هويت قومي(مطالعه موردي جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله شهرستان بوكان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات ملي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير بعد فرهنگي جهاني شدن بر هويت قومي(مطالعه موردي جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله شهرستان بوكان)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله جهاني شدن فرهنگي
مقاله هويت
مقاله هويت قومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سحابي جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله سعي شده رابطه بعد فرهنگي جهاني شدن با هويت قومي شهرستان بوكان بررسي شود. روش به كار رفته در تحقيق، پيمايشي است و براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده كرده ايم. بر اساس فرمول كوكران و در سطح اطمينان ۹۵%، حجم نمونه را ۳۸۲ نفر قرار داد. و در نهايت دريافتيم كه از كل پاسخگويان، ۳/۳۹% از لحاظ نگرش به جهاني شدن در سطح بالا، ۳/۵۷% در سطح متوسط و ۴/۳% در سطح پايين قرار دارند. فرضيه اصلي ما در اين پژوهش، آن بود كه هر چه نگرش به جهاني شدن قوي تر باشد، هويت قومي ضعيف مي گردد. بر اساس نتايج به دست امده، ضريب همبستگي بين تمركز زدايي و هويت قومي ۳۳۶/۰؛ ميان تحصيلات و هويت قومي ۱۲۶/۰؛ و بين درآمد و هويت قومي ۰۰۴/۰ مي باشد.