مقاله بررسي تاثير بلوك عصب پودندال بر كاهش درد بعد از هموروئيد كتومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۴۸ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير بلوك عصب پودندال بر كاهش درد بعد از هموروئيد كتومي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوك عصب
مقاله درد
مقاله مواد مخدر
مقاله هموروئيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرمست شوشتري محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي زاده عبدالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: علايي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: هموروئيد يكي از شايعترين بيماريهاي جراحي در ناحيه آنوركتال است كه با درد و خونريزي و خروج توده از ناحيه آنوس خود را بروز مي دهد و يكي از مهمترين دلايلي كه باعث مي شود بيماران از انجام جراحي خودداري نمايند ترس از درد است. كنترل درد بويژه در ۲۴ ساعت اول بعد از عمل علاوه بر افزايش رضايت بيمار منجر به كاهش احتباس ادرار و يبوست نيز خواهد شد و كاهش درد باعث استقبال بيشتر بيماران از عمل جراحي خواهد شد. مطالعه ارائه شده بررسي تاثير بلوك عصب پودندال بر كاهش درد بعد از هموروئيدكتومي در دو گروه بلوك شده و بلوك نشده مي باشد.
روش كار: در اين مطالعه كارآزمايي باليني تعداد ۱۲۰ بيمار با ميانگين سني ۳۷٫۷ سال كه به طور اتفاقي به بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اهواز مراجعه كردند، به صورت تصادفي به دو گروه با بلوك عصبي (۶۰ نفر) و بدون بلوك عصب (۶۰ نفر) تقسيم شدند. در گروه اول بلوك عصب انجام شد و در گروه دوم بلوك عصب انجام نشد سپس نمرات درد ۲، ۶، ۱۲ و ۲۴ ساعت بعد از عمل با روش Mcgill visual Analog Scale در هر گروه محاسبه شد. اعداد بدست آمده با تست Chi- Square مقايسه شدند و نتايج مورد ارزيابي قرار گرفتند. ميزان دوز استفاده شده از مسكن تزريقي نيز محاسبه و در دو گروه مقايسه شد.
نتايج: ميانگين نمرات درد در ۲، ۶، ۱۲ و ۲۴ ساعت بعد از عمل در گروه بلوك شده به ترتيب برابر با ۲٫۵۳، ۲٫۴، ۱٫۹۱، ۲٫۷، ۲٫۳۸ و در گروه بلوك نشده به ترتيب برابر با ۳٫۴۳، ۳٫۲۳، ۲٫۹۸، ۲٫۸۱، ۳٫۱۱ بود. ميانگين تعداد دوز مخدر در گروه بلوك شده ۰٫۶۹ و در گروه بلوك نشده ۱٫۳ بود. ارزشP  در دو گروه در ساعات فوق برابر با ۰٫۰۰۱، ۰٫۰۰۲، ۰٫۰۰۱ و ۰٫۶۶، براي مقايسه كلي دو گروه ۰٫۰۱ و براي مقايسه مصرف مسكن نيز ۰٫۰۰۳ بود.
نتيجه نهايي: طي اين مطالعه مشخص شد كه بلوك عصب پودندال باعث كاهش درد آشكاري بعد از هموروئيد كتومي در ساعات اول پس از عمل مي شود. علاوه بر آن مصرف مسكن نيز به علت كاهش درد بعد از عمل در موارد بلوك شده كاهش مي يابد.