مقاله بررسي تاثير تئوري هاي سازمان بر خلاقيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۴۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تئوري هاي سازمان بر خلاقيت
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه هاي سازمان
مقاله خلاقيت
مقاله ارتباطات
مقاله تمرکز
مقاله رسميت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مال اميري منصور
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنام علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اساس هر علمي، نظريه ها و انديشه هاي آن است. علم مديريت به عنوان يکي از شاخه هاي مهم علوم انساني از سال ۱۹۰۰ به صورت متمرکز و علمي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است و به تعبيري آغاز پيدايش مديريت نوين از اين سال مي باشد. از آن سال تاکنون نظريه هاي فراواني توسط انديشمندان مديريت ارايه شده است که تمامي اين نظريه ها را مي توان در سه پارادايم عقلايي، طبيعي و سيستمي دسته بندي کرد.
روشن است که رويکردهاي سه گانه فوق اختلافات مبنايي با يکديگر داشته و نتايج کاملا متفاوت و تا حدودي متضاد را به بار خواهند آورد. بنابراين بايد تاثير مولفه هاي اين رويکردها بر خلاقيت را بررسي و مطالعه نموده و از نتايج آن بهره برداري کرد تا موجب تقويت بنيه هاي سازمان و بروز و ظهور سازماني خلاق و نوآور را فراهم آورد.
به همين خاطر با مطالعه و بررسي ويژگي هاي گوناگون رويکردهاي سه گانه عقلايي، طبيعي و سيستمي به تبيين تاثير مولفه هاي سه گانه (نوع ارتباطات، تمرکز يا عدم تمرکز، رسميت يا عدم رسميت) بر خلاقيت پرداخته شد. اين تحقيق از نوع توسعه اي با روش پيمايشي بوده که اطلاعات آن از روش مطالعه کتابخانه اي گرد آوري شده است که نتايج حاصله حاکي از آن است که مولفه هاي ذکر شده از منظر رويکرد عقلايي مانع خلاقيت مي شود و رويکرد طبيعي با توجه به اين که بيش از رويکرد عقلايي به ويژگي هاي انساني توجه نموده است در ترغيب و تشويق کارکنان به عمل خلاقانه موثر تر بوده لکن رويکرد سيستمي با توجه به جميع جهات مساعدي که در نظرات آن مشاهده مي شود موجب بروز و ظهور بيشتر خلاقيت در سازمان مي گردد.