مقاله بررسي تاثير تاريخ کاشت بر عملکرد هيبريدهاي خارجي ذرت شيرين و خيلي شيرين در منطقه جيرفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تاريخ کاشت بر عملکرد هيبريدهاي خارجي ذرت شيرين و خيلي شيرين در منطقه جيرفت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت شيرين
مقاله ذرت خيلي شيرين
مقاله تاريخ کاشت
مقاله بلال تازه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشارمنش غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد هيبريد هاي ذرت شيرين آزمايشي به مدت يک سال زراعي در سال ۱۳۸۶ در اراضي مرکز تحقيقات کشاورزي جيرفت به مرحله اجرا رسيد. تعداد ۸ هيبريد ذرت شيرين و خيلي شيرين شامل EX08716636، Obsession، Harvest Gold، Chase، Temptation، Challenger، Basin، وPower House  به همراه هيبريد شاهد KSC403su در دو تاريخ کاشت ۳۱ مرداد ماه و ۱۵ شهريور ماه کشت شدند. آزمايش با استفاده از کرت هاي يک بار خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار به مرحله اجرا رسيد که در آن تاريخ کاشت به عنوان عامل اصلي شامل دو سطح و هيبريد ها به عنوان عامل فرعي در ۹ سطح مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که ميانگين توليد بلال سبز در مرحله برداشت اقتصادي از تاريخ کاشت ۳۱ مرداد ماه حدود ۲۷٫۵۴ تن در هکتار بود. تاريخ کاشت ۱۵ شهريور ماه با عملکرد بلال تازه معادل ۲۴٫۰۵ تن در هکتار کمترين مقدار بود. بالاترين عملکرد بلال تازه از هيبريد Basin حدود ۳۰٫۷۳ تن در هکتار و کمترين مقدار بلال تازه از هيبريد Temptation به ميزان ۲۰٫۴۲ تن در هکتار حاصل شد. بالاترين عملکرد بلال تازه ۳۲٫۴۲ تن در هکتار ازهيبريد Basin و ۳۱٫۸۷ تن در هکتار از هيبريد Power House از تاريخ کاشت ۳۱ مرداد ماه به دست آمد. در نهايت هيبريد هاي Harvest Gold و Power House و  Basinدر تاريخ کاشت ۳۱ مرداد ماه براي منطقه جيرفت مطلوبيت بيشتري داشتند.