مقاله بررسي تاثير تجويز داخل بطن مغزي CCPA بر کاهش تحمل به اثرات ضد دردي مرفين در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تجويز داخل بطن مغزي CCPA بر کاهش تحمل به اثرات ضد دردي مرفين در موش صحرايي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله CCPA
مقاله مرفين
مقاله تحمل
مقاله رسپتور آدنوزيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چرخ پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پرويزپور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي فريد
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدپناه اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده كامبيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استفاده مداوم يا طولاني مدت از داروهاي اپيوئيدي باعث تحمل به اثر ضد دردي آنها مي شود و اين مساله کاربرد درماني اين داروها را محدود مي کند. در اين مطالعه اثرات تجويز مرکزي CCPA (يک آگونيست اختصاصي رسپتور آدنوزينيA1 ) بر تحمل القا شده توسط مرفين در رت بررسي شد.
روش بررسي: گروه هاي مختلف مورد مطالعه مرفين (۱۰ mg/kg ip) به همراه ۵ ميکرو ليتر نرمال سالين ياCCPA  (mg/5 ml/rat 80، ۴۰، ۲۰) در ۵ ميکروليتر نرمال سالين (داخل بطن مغزي) را در هر روز دريافت مي کردند. ميزان احساس درد با استفاده از دستگاه Hotplate (0.5° C±۵۵) مورد بررسي قرار گرفت. اثر دردزايي با استفاده از تستhotplate  وقتي ثبت مي گرديد که موش پاي عقب خود را مي ليسيد يا نسبت به حرارت به صورت پرش واکنش نشان مي داد.
يافته ها: نتايج نشان داد که دوزهاي مختلف
(۲۰, ۴۰, ۸۰ mg/5 ml/rat) CCPA تحمل به اثر ضد دردي مرفين را به ترتيب ۴، ۸ و ۱۰ روز به تعويق انداختند. بعلاوه نتايج ما نشان دادند که CCPA اثر ضد دردي تام مرفين را هم افزايش مي دهد.
نتيجه گيري: نتايج ما نشان داد که تجويز داخل بطن مغزي CCPA (آگونيست اختصاصي گيرنده آدنوزينيA1 ) از تحمل القا شده به اثر ضد دردي مرفين در رت جلوگيري مي کند.