مقاله بررسي تاثير تحريک مکرر مغناطيسي ترانس کرانيال (rTMS) بر عملکرد اجتماعي بيماران مبتلا به اختلال افسردگي عمده مقاوم به درمان دارويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تحريک مکرر مغناطيسي ترانس کرانيال (rTMS) بر عملکرد اجتماعي بيماران مبتلا به اختلال افسردگي عمده مقاوم به درمان دارويي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملكرد اجتماعي
مقاله تحريك مكرر مغناطيسي ترانس كرانيال (rTMS)
مقاله قشر پشتي جانبي پيش پيشاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خمامي ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي نژاد عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف مطالعه حاضر بررسي اثربخشي rTMS بر عملکرد اجتماعي افراد مبتلا به اختلال افسردگي عمده مقاوم به درمان دارويي بود.
روش: در يک طرح شبه آزمايشي از نوع سري هاي زماني تک گروهي، دوازده بيمار مبتلا به افسردگي اساسي تحت سي جلسه rTMS برروي قشر پشتي جانبي پيش پيشاني نيمکره چپ قرار گرفتند. هريک از بيماران با مقياس خودارزيابي خودانطباقي (SASS) قبل، بعد و يک ماه و نيم پس از درمان ارزيابي شدند.
يافته ها: طبق يافته ها پيشرفت بيماران در مقياس SASS پس از درمان و يک ماه و نيم بعد معنادار بود.
نتيجه گيري: rTMS به عنوانِ يک درمان ضدافسردگي جديد، بر عملکرد اجتماعي تاثير دارد و احتمالا اين تاثيرات را مي توان با مدار هيپوتالاموس- هيپوفيز- آدرنال (HPA) مرتبط دانست.