مقاله بررسي تاثير تست فاير (Fair) بر روي رفلکس H عضله گاستروکنميوس در مبتلايان به سندرم پيريفورميس و مقايسه آن با گروه کنترل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۷۷ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تست فاير (Fair) بر روي رفلکس H عضله گاستروکنميوس در مبتلايان به سندرم پيريفورميس و مقايسه آن با گروه کنترل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم پيريفورميس
مقاله رفلکس H
مقاله تست فاير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي شريف
جناب آقای / سرکار خانم: آزما كامران
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: عمادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودآبادي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سندرم پيريفورميس يکي از علل دردهاي سياتيک (سياتيکا) مي باشد. اين سندرم متعاقب ايجاد فشار عضله پيريفورميس و يا فاشياي آن بر روي عصب سياتيک يا قسمتي از عصب سياتيک، در محل عبور عصب از شيار سياتيک بزرگ لگن ايجاد مي گردد. عليرغم اينکه اين بيماري از سال ها پيش شناخته شده است، ولي هنوز حتي روش هاي تشخيصي پيشرفته اي همچون CT-scan،MRI و تست هاي الکتروفيزيولوژي در تشخيص قطعي آن محدوديت دارند. هدف اين تحقيق بررسي يک روش تشخيصي غير تهاجمي الکترودياگنوستيک جهت تشخيص سندرم پيريفورميس مي باشد.
مواد و روش ها: اين تحقيق يک مطالعه Case-Control مي باشد. در اين مطالعه ۱۵ اندام تحتاني مبتلا به سندرم پيريفورميس (از ۱۴ نفر) با ۱۹ اندام تحتاني سالم کنترل (از ۱۶ نفر) بررسي شدند. ۷ عدد از پاهاي کنترل، پاي مقابل بيماران مبتلا به سندرم پيريفورميس بود. افراد دو گروه از نظر سن و جنس همسان سازي شده بودند. از هر دو گروه رفلکس H به طريق نرمال (وضعيت Prone) و در حالت (Flexion-adduction-internal rotation) FAIRگرفته و سپس اطلاعات در نرم افزار SPSS ويرايش ۱۶ تحت مطالعات آماري قرار گرفت.
يافته ها: از نظر تفاوت LATENCY رفلکس H در دو حالت وضعيت نرمال و FAIR اختلاف معني داري بين گروه بيمار با گروه کنترل سالم ديده شد ولي از نظر تفاوت دامنه (Amplitude) رفلکس H اختلاف معني داري بين دو گروه ديده نشد. متوسط افزايش و تاخير در LATENCY رفلکس ۲٫۳۴۶ ms Hبود.
بحث و نتيجه گيري: تست فاير باعث افزايش و تاخير در LATENCY رفلکس H در بيماران مبتلا به سندرم پيريفورميس مي گردد.