مقاله بررسي تاثير تصميمات سياسي بر ناپايداري و تحولات ساختاري زمين و مسکن شهري ناشي از رويکرد سياسي: مورد بجنورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تصميمات سياسي بر ناپايداري و تحولات ساختاري زمين و مسکن شهري ناشي از رويکرد سياسي: مورد بجنورد
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولت
مقاله رويکردسياسي
مقاله ارتقايابي
مقاله مرکزيت ناحيه اي
مقاله ساختار
مقاله زمين و مسکن
مقاله ارزش اضافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيله ور علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: افراخته حسن
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي پور يداله
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انجام طرح هاي تقسيمات سياسي در کشور و اجراي برنامه هاي رشد و توسعه محلي (برنامه ريزي شهري) و ناحيه اي موجب تحولات ساختاري بويژه در شهرها شده است.
طرح تقسيم استان خراسان درسال ۱۳۸۳ به سه استان خراسان رضوي، شمالي و جنوبي موجب تحول و تغييراتي درفضاي شهري و ناحيه اي شده است که انعکاس بخشي از آن را مي توان در تغييرات قيمت زمين و مسکن در شهرها بويژه مرکز استان يا مرکز ناحيه اي يافت.اين مقاله با روش تحقيق تحليلي و ميداني با استفاده از فرمول ارزش اضافي، تغييرات قيمت زمين و مسکن را درشهربجنورد به عنوان مرکزاستان خراسان شمالي در نتيجه ارتقايابي از مرکزيت شهري به ناحيه اي و تغييرات ساختاري ناشي از رويکرد سياسي دولت، شناخته است. همچنين دراين تحقيق ميداني جهت تعيين قيمت زمين و مسکن در سال هاي معين قبل (۱۳۷۹) و بعد از تقسيم خراسان (۱۳۸۶) داده ها از بنگاه هاي املاک و مسکن شهربجنورد به طورتصادفي با توجه به بافت، کالبد، حاشيه نشيني، مهاجر بودن و… در مناطق هفت گانه فرضي به دست آمده است
.
نتايج تحقيق که به کمک جداول، نمودار و نقشه با استفاده از GIS ارايه شده است، نشان مي دهد تغييرات قيمت زمين و مسکن در مناطق شهري بجنورد چشمگير است. در بررسي تطبيقي قبل از مرکز استان شدن و بعد از ارتقايابي در ارزش زمين ۶۱ برابر و در خريد مسکن ۵ برابر افزايش بوده است. نيز اين روند به تحولات ساختاري رشد عمودي شهر و تغيير الگوي رشد منجرشده است.