مقاله بررسي تاثير تعهد سازماني بر عملكرد سازمان ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۷۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تعهد سازماني بر عملكرد سازمان ها
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازماني
مقاله تعهد عاطفي
مقاله تعهد مستمر
مقاله تعهد تکليفي
مقاله عملکرد سازمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: تولايي روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه انديشمندان دانش مديريت با توجه به تغييرات و دگرگوني هاي پيوسته اي که سازمان ها با آن مواجه هستند، به اين نتيجه رسيده اند که مهمترين عامل کسب مزيت رقابتي در سازمان ها، منابع انساني است. تعهد سازماني يك نگرش درباره وفاداري كاركنان به سازمان و فرايند مستمري است كه از طريق آن اعضاي سازمان علاقه خود را به سازمان، موفقيت و كارايي پيوسته آن نشان مي دهند. اين مقاله با بررسي مباني نظري به بررسي تاثير تعهد سازماني کارکنان بر عملکرد سازمان پرداخته و به اين نتيجه دست يافته است که تعهد سازماني کارکنان مي تواند احساس رضايت، تعلق، وابستگي و دلبستگي آن ها به سازمان، عملکرد شغلي مطلوب تر، کاهش خروج کارکنان از سازمان، رفتار اجتماعي فعال، عدم غيبت از کار، نوع دوستي و کمک به همکاران و کاهش استرس شغلي و نيز موفقيت هاي مالي و افزايش اثربخشي و بهره وري سازمان را به همراه داشته باشد. مقاله حاضر از نوع تحقيقات كاربردي بوده و روش انجام آن پيمايشي- توصيفي و مطالعات كتابخانه اي است. هم چنين ابزار گردآوري اطلاعات آن نيز فيش برداري بوده است.