مقاله بررسي تاثير تغييرات قيمت بر فقر روستايي (مطالعه موردي: استان فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تغييرات قيمت بر فقر روستايي (مطالعه موردي: استان فارس)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تورم
مقاله فقر روستايي
مقاله شاخص قيمتي فقرا
مقاله شاخص قيمتي لاسپيرز
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيروانيان عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي عبدالكريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
متفاوت بودن الگوي مصرفي در بين افراد مختلف جامعه و نيز وجود تغييرات نسبي در قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارها سبب مي گردد تا در شرايط تورمي، اثرات تورم از يک فرد به فرد ديگر جامعه متفاوت باشد. اين در حاليست که در برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي – اجتماعي، تورم يکي از پديده هاي رايج در اقتصاد ايران بوده است. بر اين اساس اين مطالعه با استفاده از معيار کشش قيمتي فقر و شاخص قيمتي فقرا به بررسي تاثير تغييرات قيمت بر فقر روستايي و مقايسه آن با شاخص قيمتي لاسپيرز در استان فارس طي برنامه هاي اول تا سوم توسعه اقتصادي – اجتماعي پرداخته است. نتايج نشان دهنده آن است که طي اين برنامه ها، افزايش نسبي قيمت مواد غذايي و مسکن، نابرابري توزيع درآمد را در مناطق روستايي استان فارس به نفع خانوارهاي فقير تغيير داده اما افزايش نسبي قيمت ساير گروه هاي کالاها و خدمات موجب نابرابري توزيع درآمد به زيان خانوارهاي فقير شده است. از سوي ديگر برآيند افزايش قيمت کليه کالاها و خدمات (تورم)، نابرابري توزيع درآمد را به نفع خانوارهاي فقير تغيير داده که در نتيجه آن، پديده فقر روستايي در ابعاد مختلف آن در استان فارس در خلال برنامه هاي اول تا سوم توسعه اقتصادي – اجتماعي، کاهش يافته است.