مقاله بررسي تاثير تغيير رفتار سامانه خنک کاري موتور ۴۵۷LA بر عملكرد آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات موتور از صفحه ۱۶ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تغيير رفتار سامانه خنک کاري موتور ۴۵۷LA بر عملكرد آن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده تنفسي
مقاله مبدل حرارتي
مقاله کوبش گازوييلي
مقاله شار گرمايي
مقاله تنش حرارتي
مقاله مبدل واکنشگر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوادكوهي لطف اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تاثير تغيير رفتار سامانه خنک کاري موتور گازوييلي ۴۵۷-LA با بهره گيري از امکانات پژوهشي تهيه شده بر روي بستر آزمون، مجهز به لگام ترمز ادي کارنت۴۰۰ W  بررسي شده است. برداشت غير تخصصي از هنجار گرمايي موتور موجب شده که در بازار مصرف تصور بر اين است، که با کاهش دماي آب خنک کننده در گردش موتور، مي توان به عملکرد بهينه و طول عمر آن افزود. مطالعات نظري و آزمون هاي تجربي انجام شده در اين پژوهش نشان مي دهد که هر گونه دست کاري در سامانه خنک کاري، به ويژه کاهش دماي آب خنک کننده، موجب افزايش تنش هاي مکانيکي، ناشي از تغيير روا داشت هاي مجاز در شرايط زير بار موتور گشته، و همچنين با افزايش ميزان مصرف سوخت و آلايندگي، زمينه هاي حالت هاي پس سوز و تنش هاي حرارتي و خوردگي در سامانه تخليه را پيش خواهد آورد. در نتايج تجربي اين تحقيق، کاهش توان و گشتاور اندازه گيري شده در حالت کاهش دماي آب خنک کننده، به شکل معني دار مشاهده شده است. در مقابل با افزايش محدود دماي آب در گردش در صورت بهره گيري از سوخت گازوييلي، استاندارد و بهينه، مي توان به شاخصه هاي برتري از توان، گشتاور، مصرف سوخت و آلايندگي دست يافت.