مقاله بررسي تاثير تماشاي کارتون هاي خشونت آميز بر ميزان پرخاشگري نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۸۱ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تماشاي کارتون هاي خشونت آميز بر ميزان پرخاشگري نوجوانان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرخاشگري
مقاله کارتون خشونتاميز
مقاله نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني انجداني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر برگرفته از پژوهشي است که در سال ۱۳۸۶ در مرکز تحقيقات صداو سيما انجام شده است. اين پژوهش با استفاده از طرح شبه آزمايشي پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه انجام شده است. آزمودني ها، ۵۲ نفر از نوجوانان پسر کلاس دوم راهنمايي مدرسه جابربن حيان واقع در منطقه پانزده آموزش و پرورش تهران بوده اند. متغير مستقل پژوهش، نمايش فيلم کارتوني «نجات کودکان» و متغير وابسته ميزان پرخاشگري پس از تماشا بود که در دو نوبت به فاصله دوازده روز سنجيده شده است.
نتايج تحقيق نشان داد که تماشاي کارتون خشونتاميز «نجات کودکان» بر پرخاشگري فيزيکي آزمودني ها (پس از تماشا) موثر واقع شده است؛ به اين ترتيب که پرخاشگري فيزيکي آزمودني ها پس از تماشاي کارتون افزايش يافت.