مقاله بررسي تاثير تمرين مهارت هاي حرکتي بر روي برادي کينزيا و يادگيري حرکتي در بيماران مبتلا به پارکينسون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تمرين مهارت هاي حرکتي بر روي برادي کينزيا و يادگيري حرکتي در بيماران مبتلا به پارکينسون
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري پارکينسون
مقاله برادي کينزيا
مقاله مدت زمان واکنش حرکتي
مقاله تمرين
مقاله يادگيري حرکتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عشايري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده قربان
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: يکي از اختلالات اصلي در بيماري پارکينسون، برادي کينزيا است. هدف اين مطالعه، تعيين تاثير يک هفته تمرين حرکتي رساندن دست به دهان در پاسخ به محرک بينايي روي برادي کينزيا و يادگيري حرکتي در بيماران مبتلا به پارکينسون بود.
مواد و روش ها: در يک مطالعه آزمايش باليني مدت زمان واکنش حرکتي در نه بيمار مبتلا به پارکينسون آيديوپاتيک در مقايسه با يک گروه از افراد سالم مورد بررسي قرارگرفت. افراد به مدت يک هفته هر روز در پاسخ به محرک بينايي تمرين رساندن دست به دهان را به تعداد ۱۲۰ مرتبه انجام مي دادند. عملکرد افراد با استفاده از دستگاه آناليز حرکتي کينماتريکس در شروع تحقيق و روزهاي دوم و هفتم تمرين و سپس در روز چهاردهم، پس از يک هفته از اتمام تمرينات مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج: علي رغم کاهش مدت زمان واکنش حرکتي بعد از يک هفته تمرين در بيماران، اين کاهش تنها بين جلسات اول و دوم ارزيابي (دو روز تمرين) معنادار بود (p<0.01) و بين جلسات دوم و سوم تنها به سطح معناداري نزديک شد (p=0.06). ارزيابي جلسه چهارم يعني پس از يک هفته از اتمام تمرينات، حاکي از عدم وجود اختلاف معناداري بين جلسات دوم وسوم ارزيابي بود.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه، تمرين در کوتاه مدت سبب بهبودي برادي کينزيا در بيماران مبتلا به پارکينسون مي شود، اما در بلندمدت از ميزان بهبودي کاسته مي شود. تمرين مهارت هاي حرکتي مي تواند به عنوان روشي موثر و با تاثيراتي بادوام در بيماران مبتلا به شدت خفيف تا متوسط بيماري پارکينسون در نظر گرفته شود، البته همچنان نياز به تحقيقاتي با طول دوره تمرين و ماندگاري نتايج بيشتر وجود دارد.