مقاله بررسي تاثير تنوع زيستي زراعي بر ريسک توليدي کشاورزان شهرستان مشهد، مطالعه موردي توليدکنندگان گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۶۳ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تنوع زيستي زراعي بر ريسک توليدي کشاورزان شهرستان مشهد، مطالعه موردي توليدکنندگان گندم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريسک
مقاله ميانگين توليد
مقاله گندم
مقاله مشهد
مقاله تابع توليد کاب – داگلاس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همراز سمانه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: كهنسال محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه سعي بر آنست تا با بهره گيري از تابع توليد تعميم يافته، نقش عوامل توليد، بويژه وجود تنوع زيستي زراعي، بر ريسک و ميانگين توليد گندم کاران شهرستان مشهد مورد بررسي قرار گيرد. داده هاي مورد نياز از راه تکميل ۱۰۲ پرسشنامه از گندم کاران بدست آمده است. نتايج اين بررسي نشان داد که مصرف بيش تر نهاده هاي آب،کود ميکرو، کود فسفاته، کود پتاسه، نيروي کار، ماشين آلات، سطح زيرکشت و کود دامي ميزان ريسک توليدي را افزايش مي دهند. از ميان اين متغيرها تنها تاثير متغيرهاي کود دامي، سطح زيرکشت، ميزان استفاده از ماشين آلات و آب مصرفي معني دار مي باشند. هم چنين، تاثيرگذاري نهاده هاي سطح زيرکشت، ميزان کود پتاسه مصرفي، ميزان کود ميکرو مصرفي، آب مصرفي و تنوع زيستي زراعي بر ميانگين توليد و ريسک توليدي مشابه است. ساير نهاده ها در دو الگو داراي تاثيرگذاري عکس مي باشند.