مقاله بررسي تاثير توابع غني ساز در روش اجزا محدود توسعه يافته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۸۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير توابع غني ساز در روش اجزا محدود توسعه يافته
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش اجزا محدود توسعه يافته
مقاله مکانيک شکست
مقاله غني سازي
مقاله انتگرال J
مقاله انتگرال برهم کنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روزگار سيدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، به مطالعه روش اجزا محدود توسعه يافته براي مدل سازي ترک هاي دوبعدي، به منظور بررسي تاثير توابع نوک ترک در فرايند غني سازي، پرداخته شده است. دو کد با قابليت مدل سازي مسایل شکست صفحه اي با استفاده از المان مثلثي کرنش ثابت و المان چهاروجهي چهارگرهي آماده شده و با توجه به اين المان ها طرح هاي ساده و جديدي براي فرآيند غني سازي پيشنهاد شده است. ضرايب شدت تنش براي چند مساله شناخته شده با استفاده از روش هاي انتگرال J و انتگرال برهم کنش محاسبه شده است. نتايج نشان مي دهد که حذف توابع نوک ترک تاثير چنداني بر نتايج به دست  آمده در مسايل صفحه اي ندارد. همچنين، نشان داده شده که در مقايسه با روش انتگرال J، روش انتگرال برهم کنش جواب هاي قابل اعتمادتري ارایه مي دهد.