مقاله بررسي تاثير توالي دبي روزانه در پيش بيني جريان رودخانه ها با استفاده از برنامه ريزي ژنتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۲۵ تا ۳۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير توالي دبي روزانه در پيش بيني جريان رودخانه ها با استفاده از برنامه ريزي ژنتيک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دبي روزانه
مقاله پيش بيني جريان
مقاله برنامه ريزي ژنتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داننده مهر علي
جناب آقای / سرکار خانم: مجدزاده طباطبايي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش بيني دقيق جريان در رودخانه ها يکي از مهمترين ارکان در مديريت منابع آبهاي سطحي به ويژه اتخاذ تدابير مناسب در مواقع سيلاب و بروز خشکسالي ها، است. در حقيقت حصول روش هاي مناسب و دقيق در پيش بيني جريان رودخانه ها را مي توان به عنوان يکي از مهمترين چالش ها در فرآيند مديريت و مهندسي منابع آب دانست. اگر چه تحقيقات وسيعي در خصوص کاربرد روش هاي متکي بر شبکه هاي عصبي مصنوعي۱(ANN)و برتري دقت اين روش ها بر روش هاي متداول آماري مانند روشهاي اتورگرسيو و ميانگين متحرک در دو دهه اخير ارایه شده است ولي به دلايل مختلفي ازجمله غير صريح بودن اين روش ها و پيچيدگي حاکم بر انتخاب و معماري شبکه مناسب، استفاده از آنها در عمل به طور مناسب توسعه نيافته است. در تحقيق حاضر ضمن معرفي روش برنامه ريزي ژنتيک۲(GP) به عنوان يک روش صريح براي پيش بيني جريان رودخانه ها، از اين روش به منظور بررسي تاثير توالي دبي روزانه در پيش بيني جريان روزانه رودخانه آبسرده واقع در استان لرستان، استفاده شده و دقت نتايج حاصله با روش شبکه عصبي مصنوعي مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج، حاکي از کارايي مناسب و دقت بالاي برنامه ريزي ژنتيک در مقايسه با شبکه عصبي مصنوعي در پيش بيني جريان رودخانه ها است.