مقاله بررسي تاثير توليد و پذيرش محصولات نانو فناوري بر کشاورزي پايدار از ديدگاه محققان کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير توليد و پذيرش محصولات نانو فناوري بر کشاورزي پايدار از ديدگاه محققان کشاورزي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محصولات نانو
مقاله کشاورزي پايدار
مقاله محققان کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ده يوري سحر
جناب آقای / سرکار خانم: فرج اله حسيني سيدجمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به بررسي تاثير توليد و پذيرش محصولات نانو بر کشاورزي پايدار از ديدگاه محققان کشاورزي پرداخته است. جمعيت آماري مشتمل بر ۱۰۰ محقق مرکز تحقيقات کشاورزي استان اصفهان مي باشد که به صورت تصادفي نمونه گيري شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود که با مرور ادبيات اين تحقيق و مطابق با اهداف مطالعه تهيه شد. بررسي اطلاعات به دست آمده از جامعه آماري و داده پردازي نشان مي دهد که کاربرد و جايگاه محصولات نانو، ترويج محصولات نانو و صرفه اقتصادي استفاده از محصولات نانو با پايداري کشاورزي رابطه مثبت و معني داري دارد. همچنين نتايج حاصل از رگرسيون چند گانه به روش گام به گام نشان داد کاربرد هاي نانو و ترويج اين فناوري در دو گام وارد معادله رگرسيون شدند که در مجموع ۲۴ درصد تغييرات متغير وابسته (ملاک) توسط تغييرات متغير هاي پيش بين معني دار تبيين شد.