مقاله بررسي تاثير جايگاه افراد در فضاي اجتماعي بر روي گرايش آنان به ارزش هاي دموکراتيک (مطالعه موردي جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله ساکن تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۱۷۱ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير جايگاه افراد در فضاي اجتماعي بر روي گرايش آنان به ارزش هاي دموکراتيک (مطالعه موردي جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله ساکن تهران)
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرايش به ارزش هاي دموکراتيک
مقاله فضاي اجتماعي
مقاله سرمايه فرهنگي
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله سرمايه اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: فعلي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر به بررسي تاثير جايگاه جوانان تهران در فضاي اجتماعي بر روي ميزان گرايش آنان به ارزش هاي دموکراتيک پرداخته ايم. روش پژوهش تبييني از نوع پيمايش است و نمونه پژوهش شامل ۳۹۱ نفر از جوانان دختر و پسر ۲۹-۱۸ساله ساكن شهرتهران بود كه با روش نمونه گيري سهميه اي غيرتصادفي انتخاب شدند.
ابزار پژوهش پرسشنامه است. داده هاي حاصله به دو شيوه توصيفي و استنباطي تحليل آماري شده اند. عمده ترين يافته هاي پژوهش نشان داد:
بين سرمايه اقتصادي، سرمايه فرهنگي و گرايش به ارزشهاي دموکراتيک رابطه مستقيم وجود دارد به طوري كه با افزايش سرمايه اقتصادي و فرهنگي افراد مورد مطالعه، گرايش آنها به ارزشهاي دموكراتيك بيشتر مي شود.
بين سرمايه اجتماعي و گرايش به ارزشهاي دموکراتيک رابطه معكوس وجود دارد، به طوري كه با كاهش سرمايه اجتماعي گرايش به ارزش هاي دموكراتيك بيشتر مي شود. بين متغيرهاي زمينه اي مانند سن و تحصيلات با گرايش به ارزش هاي دموکراتيک رابطه وجود دارد، يعني با بالا رفتن سن و تحصيلات گرايش به ارزش هاي دموكراتيك نيز بالا مي رود. ولي بين متغير تاهل با ميزان گرايش به ارزش هاي دموکراتيک رابطه معناداري ديده نشد. همچنين بين جايگاه افراد در فضاي اجتماعي و ميزان گرايش به ارزش هاي دموکراتيک رابطه وجود دارد، به نحوي که با بالا رفتن جايگاه فرد در فضاي اجتماعي، گرايش به ارزش هاي دموكراتيك نيز بالا مي رود و با پايين آمدن جايگاه فرد در فضاي اجتماعي، گرايش به ارزش هاي دموکراتيک کمتر مي شود.