مقاله بررسي تاثير جمعيت بر رشد اقتصادي در چار چوب الگوي رشد بهينه در اقتصاد ايران (۱۳۸۶-۱۳۵۰) کاربردي از الگوريتم ژنتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير جمعيت بر رشد اقتصادي در چار چوب الگوي رشد بهينه در اقتصاد ايران (۱۳۸۶-۱۳۵۰) کاربردي از الگوريتم ژنتيک
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جمعيت
مقاله نظريه رشد بهينه
مقاله رشد اقتصادي
مقاله بهينه يابي پويا
مقاله الگوريتم ژنتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي دستجردي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: خاكي نجف آبادي ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، تاثير جمعيت بر رشد اقتصادي ايران در چارچوب الگوي رشد بهينه مورد بررسي قرار گرفته است. الگوي رشد بهينه، يک نوع برنامه ريزي پويا و غيرخطي تلقي مي شود. براي حل اين الگوها از روش هاي کلاسيک استفاده مي شود، اما در اين مطالعه براي اولين بار از الگوريتم ژنتيک استفاده شده است. بر اساس يافته هاي اين پژوهش، به نظر مي رسد رشد جمعيت در سال هاي (۱۳۸۶-۱۳۵۰)، سهم عمده اي از رشد سرمايه سرانه و محصول سرانه را در اقتصاد ايران توضيح مي دهد، به طوري که رشد جمعيت دو و نيم درصدي در سال هاي گذشته، سطح مصرف سرانه، سرمايه سرانه، درآمد سرانه و پس انداز سرانه را به ترتيب ۴۶%، ۱۴%، ۱۴% و ۸% افزايش داده است. هم چنين بر مبناي نتايج حاصل از الگو، نرخ رشد جمعيت صفر براي سال هاي آينده در اقتصاد ايران توصيه نمي شود و بهتر است جمعيت در آينده، همانند گذشته با يک نرخ رشد مثبت به افزايش خود ادامه دهد. بر اساس نتايج به دست آمده چنين پيش بيني مي شود که در صورت افزايش يک درصدي نرخ رشد جمعيت، مصرف سرانه، سرمايه سرانه، درآمد سرانه و پس انداز سرانه به ترتيب رشدي معادل ۴٫۳۳%، ۱۸%، ۸٫۲% و ۹٫۷% داشته باشند.