مقاله بررسي تاثير جهاني شدن بر توزيع درآمد در کشورهاي عضو گروه دي هشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشنامه بازرگاني از صفحه ۸۷ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير جهاني شدن بر توزيع درآمد در کشورهاي عضو گروه دي هشت
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله توزيع درآمد
مقاله ضريب جيني
مقاله باز بودن تجاري
مقاله سرمايه گذاري مستقيم خارجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجارزاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي راسخ الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تبيين ارتباط متقابل بين جهاني شدن و توزيع درآمد از موضوعات چالش برانگيز در عرصه اقتصاد مي باشد و بررسي و ارزيابي اثرات توزيعي منافع جهاني شدن به ويژه در کشورهاي در حال توسعه لازم و ضروري‌ مي‌باشد. لذا در تحقيق حاضر، تاثير جهاني شدن بر توزيع درآمد در کشورهاي عضو گروه دي هشت را مورد مطالعه قرار داده‌ايم. شاخص باز بودن تجاري به عنوان شاخص جهاني شدن و ضريب جيني به عنوان شاخص توزيع درآمد در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. با بهره گيري از آخرين آمار موجود براي کشورهاي عضو گروه دي هشت و نيز با استفاده از روش داده هاي پانل طي دوره ۱۹۹۵-۲۰۰۴ به آزمون تجربي ادبيات موضوع پرداخته شده است. با توجه به يافته هاي تحقيق مي توان نتيجه گرفت که آزادسازي تجاري طي دوره مورد بررسي منجر به بهبود توزيع درآمد و کاهش نابرابري در کشورهاي مورد نظر شده است.