مقاله بررسي تاثير جيره هاي غذايي حاوي سطوح مختلف ويتامين هاي C و E بر ميزان گلبول هاي قرمز خون ماهي استرلياد پرورشي (Acipenser ruthenus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير جيره هاي غذايي حاوي سطوح مختلف ويتامين هاي C و E بر ميزان گلبول هاي قرمز خون ماهي استرلياد پرورشي (Acipenser ruthenus)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويتامين C
مقاله ويتامين E
مقاله گلبول قرمز
مقاله استرلياد
مقاله Acipenser ruthenus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاتينا مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: قريب خاني مهتاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور تعيين تاثير سطوح مختلف ويتامين هاي C و E جيره بر نوسانات گلبول هاي قرمز خون ماهي استرلياد پرورشي(Acipenser ruthenus)  در مرکز تکثير انستيتو تحقيقات بين المللي ماهيان خاوياري دکتر دادمان انجام گرفت. ۹ جيره غذايي شامل ترکيبي از مقادير ۰، ۱۰۰ و ۴۰۰ ميلي گرم ويتامين C از نوع ال- اسکوربيل -۲- پلي فسفات (APP) و ۰، ۱۰۰ و ۴۰۰ ميلي گرم ويتامين E از نوع دي – آلفا توکوفرول در کيلوگرم غذا در دو تکرار و به مدت ۱۵ هفته جهت پرورش ماهيان استرلياد در نظر گرفته شد. پس از عادت دهي ماهيان با غذاي مصنوعي، تعداد ۱۵ عدد ماهي استرلياد با وزن متوسط ۳۵۰٫۹۲±۱۴٫۲۸ به هر يک از هجده تانک در نظر گرفته شده معرفي گرديد. ماهيان روزانه به ميزان %۳ از وزن تر بدنشان مورد تغذيه قرار گرفتند. در پايان آزمايش تعداد ۳ عدد ماهي از هر تانک به صورت تصادفي انتخاب شده و مورد خونگيري قرار گرفتند. نتايج حاصل از آناليز نمونه هاي خون در پايان هفته پانزدهم نشان داد که بيشترين ميزان گلبول هاي قرمز مربوط به تيمار E100 C0mg/kg (جيره ۳) و کمترين ميزان گلبول هاي قرمز مربوط به تيمار شاهد (جيره ۱) بود (P<0.05). نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد که سطوح مختلف ويتامين هاي C و E جيره و افزايش آنها منجر به ايجاد تغييرات منظمي در تعداد گلبول هاي قرمز خون ماهي استرلياد پرورشي نمي شود.