مقاله بررسي تاثير خصوصي سازي بر روي توسعه بازار سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۷۳ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير خصوصي سازي بر روي توسعه بازار سهام
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصي سازي
مقاله توسعه بازار سهام
مقاله نقدشوندگي بازار سهام
مقاله ريسک سياسي
مقاله آزادسازي بازارهاي مالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عسگرنژادنوري باقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد قابل توجه بازار هاي سرمايه در سرتاسر دنيا در طول دو دهه اخير و يکپارچگي روز افزون آنها اين ضرورت را براي دولتها ايجاد کرده است تا توسعه بازار هاي سهام داخلي را در اولويت کارهاي خود قرار دهند. سياست گذاران و سازمان هاي نظارتي و بين المللي (يعني صندوق بين المللي پول و بانک جهاني) نيز امروز اهميتي خاص براي سياست هايي شامل خصوصي سازي قايل هستند. بازار سرمايه و به طور مشخص تر، بازار سهام اگرچه خود سازوكار موثري در انجام برنامه هاي گسترده خصوصي سازي است و كارآمدي عملكرد آن با توجه به ساختار تنظيمي و نظارتي مدون، زيرساخت هاي فني و نيروي انساني آموزش ديده، احتمال موفقيت واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي را به طور قابل ملاحظه اي افزايش مي دهد، در مقابل، خود تحت تاثير اين برنامه ها مي باشد و از اجراي آن منتفع مي شود. در واقع پژوهشگران بسياري مدعي هستند که خصوصي سازي منجر به توسعه بيشتر بازار سهام مي شود اما تعداد اندکي از آنان پژوهشي تجربي در مورد ساز و کار تاثير گذاري خصوصي سازي بر توسعه بازار سهام انجام داده اند. بنابراين هدف اين مقاله بررسي دقيق چگونگي ارتباط بين خصوصي سازي شرکتهاي دولتي و توسعه بازار سهام مي باشد. در اين مقاله ابتدا عوامل موثر بر توسعه بازار سهام معرفي شده و سپس تاثير خصوصي سازي بر مشخصه هاي اصلي توسعه بازار سهام و معيارهاي کمي آنها، نقش واسطه اي ريسک سياسي در ارتباط بين خصوصي سازي و توسعه بازار سهام و در نهايت نقش آزاد سازي به عنوان سياست مکمل خصوصي سازي در توسعه بازار سهام مورد بررسي قرار گرفته است.