مقاله بررسي تاثير درمان با Low level laser بر روي درد حين حركت ارتودنتيك دنداني در انسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير درمان با Low level laser بر روي درد حين حركت ارتودنتيك دنداني در انسان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليزر
مقاله حركات دنداني
مقاله كانين
مقاله رتركشن
مقاله درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمدهاشم
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده دربندي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ليزر با مشخصات مختلف جهت تاثيرات تحريكي بر روي سرعت حركات ارتودنتيك دنداني و درد در انسان مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به نتايج متناقض به دست آمده، در اين مطالعه تاثير درمان با Low Level Laser (LLLT) بر روي درد حين حركات ارتودنتيك دنداني در انسان بررسي شد.
روش بررسي: در اين مطالعه كارآزمايي باليني، ۱۲ بيمار كه پرمولر اول بالاي آنها كشيده شده بود و نياز به Retraction كانين به فضاي Extraction داشتند، انتخاب شدند. درحالي كه در هر سمت دندان كانين توسط Niti coil spring رتركت مي شد، يك سمت تحت درمان با ليزر GaAlAs با طول موج ۸۹۰nm قرار گرفت.LLLT  بر روي مخاط باكال و پالاتال به شكل حركت آرام پروب صورت گرفت. دو روز پس از آغاز رتركشن از بيماران راجع به درد احساس شده در دو سمت سوال شد و بر اساس VAS مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه ميزان درد در سمت تحت درمان با ليزر كم توان به طور معني داري كاهش يافته بود (P=0.007).
بحث و نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه، يك دوز تابش ليزر GaAlAs با دوز انرژي ۱۲J براي هر دندان مي تواند ميزان درد احساس شده را كاهش دهد.