مقاله بررسي تاثير درمان ويتيليگوي سگمنتال با روش كاشت فوليكول موي سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۶۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير درمان ويتيليگوي سگمنتال با روش كاشت فوليكول موي سالم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويتيليگو
مقاله سگمنتال
مقاله اتوگرافت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزجلالي ميرهادي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري بابك
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ويتيليگو يك بيماري شايع پوست مي باشد كه به صورت لكه هاي فاقد پيگمان در پوست فرد مبتلا ديده مي شود و عامل آن نامشخص است. روش هاي متعدد درماني براي ويتيليگو وجود دارد. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي ميزان تاثير روش جراحي كاشت فوليكول موي سالم در درمان ويتيليگوي سگمنتال بود.
روش كار: در اين مطالعه كارآزمايي باليني، در نواحي ويتيليگوي سگمنتال كه به ساير درمان ها پاسخ نداده بودند، پيوند فوليكول موي پيگمانته انجام شد و مدت زمان و ميزان پيگمانتاسيون محدد اندازه گيري شد. ۱۰ بيمار مبتلا به ويتيليگوي سگمنتال براي اين مطالعه انتخاب شدند. از موهاي ناحيه پشت سر يك يا دو پانچ ۵mm (اتوگرافت)، حاوي فوليكول مو برداشته شد و پس از تقسيم به قطعات كوچك، يك فوليكول (ميكروگرافت) در محل ضايعات كاشته شد. اطلاعات به دست آمده با نرم افزارSPSS  نسخه ۱۴ توسط آزمون كاي – دو آناليز شد.
يافته ها: در تمام بيماران نقاط رپيگمانتاسيون پس از ۴، ۸ و ۱۲ هفته به ترتيب به مقدار
۱-۲mm، ۲-۴mm و ۶-۹mm مشاهده شد.
نتيجه گيري: كاشت فوليكول مو (Hair follicle graft) در ويتيليگوي سگمنتال يكي از روش هاي درمان موثر مي باشد.