مقاله بررسي تاثير رطوبت و درجه حرارت کاغذهاي متشکله بر کيفيت مقواي کنگره اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۳۰۹ تا ۳۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير رطوبت و درجه حرارت کاغذهاي متشکله بر کيفيت مقواي کنگره اي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقواي كنگره اي
مقاله رطوبت
مقاله حرارت
مقاله كاغذ لاينر
مقاله كاغذ فلوتينگ
مقاله كاسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم پوركاسماني جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: ناظري اميرمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: عشريه علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق با بکار بردن درجه حرارت ها و رطوبت هاي مختلف کاغذ، ميزان تاثيرهاي آنها برکيفيت ورق کارتن مورد بررسي قرارگرفت و بهترين حالت مشخص شد. متغيرهاي مورد بررسي شامل سه متغير سرعت (در سه سطح ۵۰ – ۱۰۰ – ۱۵۰ متر در دقيقه) زاويه پيچش کاغذ به دور سيلندرهاي پيش گرمکن (در سه سطح ۹۰ – ۱۸۰ – ۳۰۰ درجه) و رطوبت کاغذ (سه سطح ۶٫۵ – ۷ – ۸٫۵ درصد ) بودند. کاغذهايي که مجموعه تيمارهاي مورد بررسي بر روي آنها اعمال شدند شامل: کرافت ۱۲۵ گرمي – فلوتينگ ۱۲۷گرمي و بازيافت ۱۴۰ گرمي بودند. ورق کارتن مورد مطالعه به صورت سه لايه و از نوع A فلوت در نظر گرفته شد. رطوبت کاغذ در سه محل شامل: رول کاغذ بر روي جک رول و بعد از پيش گرمکن کنگره ساز و همين طور قبل از واحد چسب زني و پلاتهاي گرم اندازه گيري شد. درجه حرارت نيز در نوردهاي کنگره ساز و پلاتهاي بخار و ورق نهايي خارج شده از دستگاه اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که ميزان کاسي در سرعتهاي ۵۰ و ۱۰۰ متربر دقيقه، رطوبت ۷% و ميزان زاويه پيچش ۱۸۰ درجه به حداقل رسيد، يعني سرعت کمتر و زاويه پيچش بيشتر سبب اعمال حرارت بيشتر بر ورق مقوا و کاهش رطوبت مي شود. البته، اين نکته قابل ذکر است که کاهش رطوبت بيش از ۷% و افزايش زاويه پيچش بيش از ۱۸۰ درجه سبب خشکي بيش از حد و کاهش رطوبت شديد و در نتيجه بروز کاسي بر عکس در ورق مقوا خواهد شد.